Năm 2020
1

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Phạm Minh Phi Thành viên: Phạm Minh Phi Số: ĐTSV.PHHCM.2020.03 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

2

Phát triển kỹ năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Hằng Thành viên: Trần Thị Thu Hằng Số: ĐTNC. 317 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

3

Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Trần Bá Nam Thành viên: Trần Bá Nam Số: ĐTNC. 342 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

4

Quản lý tài liệu điện tử tại Chi cục Thuế quận Long Biên - Hà Nội

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Thành viên: Nguyễn Hữu Phước Số: ĐTNC. 341 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

5

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm: Đỗ Văn Hải Thành viên: Đỗ Văn Hải Số: ĐTNC. 340 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

6

Quan hệ Ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1955 đến 1990

Chủ nhiệm: Đỗ Quốc Huy Thành viên: Đỗ Quốc Huy Số: ĐTNC. 339 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

7

Vai trò của các câu lạc bộ trong phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Lê Thu Huyền Thành viên: Lê Thu Huyền Số: ĐTNC. 338 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

8

Giáo dục tư tưởng khoan dung, đoàn kết cho sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Phan Lạc Hoàng Anh Thành viên: Phan Lạc Hoàng Anh Số: ĐTNC. 337 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

9

Nghiên cứu thái độ học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Chủ nhiệm: Đàm Hải Đăng Thành viên: Đàm Hải Đăng Số: ĐTNC. 336 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

10

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên với việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Chủ nhiệm: Phạm Quân Nhu Thành viên: Phạm Quân Nhu Số: ĐTNC. 335 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

11

Giá trị văn hóa phật giáo trong hoạt động du lịch tâm linh ở quận Tây Hồ, Hà Nội hiện nay

Chủ nhiệm: Trần Thị Huyền Thành viên: Trần Thị Huyền Số: ĐTNC. 334 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

12

Nhận thức về văn hóa chính trị của sinh viên Trường Đại học Nội vụ hiện nay

Chủ nhiệm: Lê Đức Quang Thành viên: Lê Đức Quang Số: ĐTNC. 333 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

13

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Chu Thị Bạch Cúc Thành viên: Chu Thị Bạch Cúc Số: ĐTNC. 332 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

14

Xây dựng website đăng ký học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Triệu Khắc Anh Thành viên: Triệu Khắc Anh Số: ĐTNC. 331 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Công nghệ, Truyền thông, Thư viện

15

Tổ chức tài liệu phông lưu trữ cá nhân Giáo sư Văn Tân

Chủ nhiệm: Cao Thị Thủy Thành viên: Cao Thị Thủy Số: ĐTNC. 330 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

16

Tư tưởng quản lý của Khổng Tử và việc vận dụng vào việc quản trị nhân lực trong bối cảnh Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Số: ĐTNC. 329 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Pháp luật, Quản trị, Nhân lực

17

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Đỗ Mạnh Hà Thành viên: Đỗ Mạnh Hà Số: ĐTNC. 328 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

18

Tác động của mạng xã hội đối với việc học tập và phát huy kỹ năng mềm của sinh viên khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Nguyễn Hà Anh Kiều Thành viên: Nguyễn Hà Anh Kiều Số: ĐTNC. 327 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

19

Xã hội hóa giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Phương Hữu Từng Thành viên: Phương Hữu Từng Số: ĐTNC. 313 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh,Tài chính, Kế toán

20

Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên tại Đảng bộ trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay

Chủ nhiệm: Đặng Ngân Hà Thành viên: Đặng Ngân Hà Số: ĐTNC.326 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Đảng, Đoàn thể, Chính trị

21

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa của sinh viên trường Đại học Nội vụ hiện nay

Chủ nhiệm: Đỗ Đức Hồng Đăng Thành viên: Đỗ Đức Hồng Đăng Số: ĐTNC. 325 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

22

Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu các gia đình thương binh, liệt sĩ tại huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: Võ Thị Dung Thành viên: Võ Thị Dung Số: ĐTNC. 324 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Khoa Lĩnh vực: Quản trị Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ

23

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại Phân hiệu trường đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Thành viên: Nguyễn Thị Phương Số: ĐTNC. 323 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Công nghệ, Truyền thông, Thư viện

24

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Nội vụ trong điều kiện hiện nay

Chủ nhiệm: Nguyễn Ánh Nguyệt Thành viên: Nguyễn Ánh Nguyệt Số: ĐTNC. 322 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Quản lý, Tổ chức, Bộ máy

25

Sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Thành viên: Nguyễn Thị Quỳnh Số: ĐTNC. 321 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

26

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ở Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Phạm Hồng Đạc Thành viên: Phạm Hồng Đạc Số: ĐTNC. 320 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Kỹ năng,Văn hóa, Xã hội

27

Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Hoa Thành viên: Vũ Ngọc Hoa Số: ĐTNC. 319 Năm: 2020 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

Năm 2019
28

Xây dựng phương pháp học tập cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Thành viên: Lê Duy Thế, Lê Thị Thanh Tiền, Nguyễn Kỳ Quang Số: ĐTSV.PHQN.2019.25 Năm: 2019 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

29

Tác động của thái độ đến kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam

Chủ nhiệm: Đặng Thị Thu Thành viên: Đặng Thị Thu Số: ĐTSV.PHQN.2019.24 Năm: 2019 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

30

Giải pháp nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Quản trị nhân lực ở Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

Chủ nhiệm: Đinh Văn Nhanh Thành viên: Nguyễn Tiến Hưng, Lê Thị Xuân Lành Số: ĐTSV.PHQN.2019.23 Năm: 2019 Cấp độ: Đề tài cấp Trường Lĩnh vực: Đào tạo, Bồi dưỡng, Khởi nghiệp, NCKH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây